Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné, nebo jako organizační složky občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiným mimořádných událostech. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.

Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport.

 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce/podniku

jsou vlastními výjezdovými jednotkami sborů.

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každý rok toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

 

Tyto jednotky dělíme na:

JPO-2/1 - jednotky předurčené k požárům i dopravním nehodám, vyjíždí nejdéle do 5 minut od vyhlášení poplachu v počtu nejméně 4 hasičů

JPO-2/2 - jednotky předurčené k požárům i dopravním nehodám, vyjíždí nejdéle do 5 minut od vyhlášení poplachu v počtu nejméně 8 hasičů

JPO-3/1 - jednotky předurčené k požárům, vyjíždí nejdéle do 10 minut od vyhlášení poplachu v počtu nejméně 4 hasičů

JPO-3/2 - jednotky předurčené k požárům, vyjíždí nejdéle do 10 minut od vyhlášení poplachu v počtu nejméně 8 hasičů

JPO-5 - jednotky předurčené k požárům jen ve své obci

JPO-6 - jednotky Sboru dobrovolných hasičů podniku

 

Členové v jednotkách kategorie tipu JPO-2 mohou činnost vykonávat jako svoje vedlejší nebo hlavní povolání.

 

Historie

Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakousko-Uherska a tedy i Česka bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850.

Oficiální nejstarší Dobrovolný sbor je ve Velvarech, založen roku 1864.

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Provozuje vlastní web a od roku 1989 vydává čtrnáctideník Hasičské noviny.

Sdružení hasičů ČMS spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky, v únoru 2001 spolu tato sdružení uzavřela smlouvy, které je zavazují navzájem propagovat a podporovat svoje akce.

V červnu 2006 sdružení uzavřelo smlouvu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava o spolupráci v odborné a studijní oblasti, například zadávání témat diplomových prací a exkurze.

SH ČMS provozuje i dvě školy:

Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech u Dvora Králové nad Labem

Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích u Opavy

 

Pod patronací SH ČMS je také Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, což je hasičské muzeum (oproti tomu Hasičské muzeum v Ostravě je zřízeno městem Ostravou a za výrazného přispění pracovníků magistrátní požární inspekce).

Sbory dobrovolných hasičů v Čechách zastřešuje Česká hasičská jednota, sbory na Moravě včetně moravského Slezska Moravská hasičská jednota. Avšak není dáno že sbor musí být zaregistrován ať už v České či Moravské hasičské jednotě. Tato sdružení jsou samostatná ačkoli hasiči z těchto sdružení i jejich činnost se nijak neliší od hasičů se Sdružení hasičů ČMS

 

Hasičská vzájemná pojišťovna

S tradicí hasičského dobrovolnictví souvisí i Hasičská vzájemná pojišťovna, založená roku 1900 a obnovená roku 1992. Většinu jejích akcií vlastní dobrovolní hasiči. Akcionáři mají akcie na jméno.

 

Právní rámec

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

 

Jednotek složených ze členů dobrovolných sborů se týkají tytéž zákony jako profesionálních sborů, konkrétně

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění dalších zákonů, např. 237/2000 Sb.

Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičských záchranných sborech

Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému

Zákon č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

a prováděcí vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti, odškodnění za poškození na zdraví atd.


O Třemblatech

Nejstarší stavení je "samota-brožkovna", která byla původně hájenkou spadající pod nedaleký Komorní Hrádek u Chocerad. Už koncem roku 1700 zde žil rod Brožků, který zde působí dodnes.

K samotě patří i malebný rybník, který ovšem není ke koupání.

Název obce vznikl dle pověsti od toho, že víska se nachází na území třech blat. O Třemblatech je zmínka v knize Josefa Lady, když kocour Mikeš šel přes Třemblaty, Myšlín a Mnichovice do světa. Mikeš šel z Hrusic, které jsou od Třemblat vzdáleny asi 3 km krásnou lesní cestou. Asi stejně daleko je i hvězdárna v Ondřejově, ke které se dostanete rovněž procházkou lesem.

Terén je vzhledem ke členění vhodný pro sběr hub, procházky, cykloturistiku, koupání v nedalekých Jevanech, kde se nachází i přírodní rezervace "Voděradské bučiny" a v zimním období jsou zde ideální podmínky pro milovníky běžecké stopy. Třemblaty jsou obklopeny lesy s mírnými kopečky, např. "Ostrá hůra" s nadm. výškou 416 m, která je sopečného původu; "Kožený vrch" 448 m.n.m. a další.

Po procházce nebo sportovním vyžití se nabízí restaurace "U Páců" nebo prodejna smíšeného zboží, které se nacházejí vedle místní zvoničky.

S Prahou je spojení ideální, do Třemblat jezdí přímý autobus městské integrované dopravy od stanice metra Skalka.